ბრძანება N01-21/36 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში ოთარ ხალვაშის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-21-36
Skip to content