ბრძანება N01-19/13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში ოთარ ხალვაშის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-13
Skip to content