ბრძანება N01-19/12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში იამზე პაპუნაიშვილის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების საკითხების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-12
Skip to content