ბრძანება N01-19/11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში ნინო ტუღუშის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვისა და საკადრო საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-11
Skip to content