ბრძანება N01-19/10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში მანონი ვერულიძის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-10
Skip to content