ბრძანება N01-19/9 ქობულეთის მუნიციპალიტყეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში ოთარ ხალვაშის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-9
Skip to content