ბრძანება N01-17/12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 12 ივნისის N01-19-6,N01-19/7,N01-19/8 და N01-19/9 ბრძანებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

01-17-12
Skip to content