ბრძანება N01-17/9 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2017 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 27 დეკემბრის N01-17/25 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-9
Skip to content