ბრძანება N01-17/6 ქობულეთი,დაბა ჩაქვი,ბეჟანიძის ქუჩა N7ა-ში მცხოვრები მოქალაქე გურამ რუხაიას ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

01-17-6
Skip to content