განკარგულება N121 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

gankarguleba N121
Skip to content