განკარგულება N119 დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

gankarguleba N119
Skip to content