განკარგულება N21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

gankarguleba N21
Skip to content