განკარგულება N11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსით) მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

gankarguleba N11
Skip to content