განკარგულება N192 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N209 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზურ პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankaguleba N192
Skip to content