განკარგულება N184 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

gankarguleba N184
Skip to content