ბრძანება N01-17/23 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2016 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 30 დეკემბრის N119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-23
Skip to content