ბრძანება N01-17/2 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2016 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 30 დეკემბრის N119 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-2
Skip to content