განკარგულება N205 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N205
Skip to content