განკარგულება N163 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 აგვისტოს N100 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,მეცნიერების,კულტურის,სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში”ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N163
Skip to content