განკარგულება N161 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N188 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N161
Skip to content