განკარგულება N151 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N190 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N151
Skip to content