ბრძანება N01-17/19 სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-19 (2)
Skip to content