ბრძანება N01-19/2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე საორგანიზაციო საკითხებში ლია ბოლქვაძის დანიშვნის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 01 ივლისის N01-19/2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01-19.2 ლია ბოლქვაძის დანიშვნის შესახებ
Skip to content