ბრძანება N01-17/9 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2021 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

01-17-9
Skip to content