ბრძანება N01-17/2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიული საჯარო მოხელის არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

01-17-2
Skip to content