განკარგულება N35 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოომებრის N 432 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N35
Skip to content