ბრძანება N 01-07/6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარების და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

01-07-6
ბრძანება N

Skip to content