განკარგულება N01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N 432 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადჰენლობაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N01
განკარგულება N02
განკარგულება N03
განკარგულება N04
განკარგულება N05
განკარგულება N06
განკარგულება N07
განკარგულება N08
განკარგულება N09
განკარგულება N10
განკარგულება N11
განკარგულება N12
განკარგულება N13
განკარგულება N14
განკარგულება N15
განკარგულება N16
განკარგულება N17
განკარგულება N18
განკარგულება N19
განკარგულება N20
Skip to content