ბრძანება N 01-23/9 მამუკა ქათამაძისათვის შვებულების მიცემის შესახებ

01-23-9
Skip to content