ბრძანება N 01-07/9 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი რიგგარეშე სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

01-07-9
Skip to content