ბრძანება N 01-07/3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი რიგგარეშე სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაყწვეტილების შეასხებ

01-07-3
Skip to content