განკარგულება N26 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შეასხებ

განკარგულება N26
Skip to content