განკარგულება N20 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნომებრის N431 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში” ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N20
Skip to content