განკარგულება N 19 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N 428 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში” ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N19
Skip to content