განკარგულება N15-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის განხილვის თაობაზე

განკარგულება N15
Skip to content