განკარგულება N01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

განკარგულება N01
განკარგულება N02
განკარგულება N03
განკარგულება N04
განკარგულება N05
განკარგულება N06
განკარგულება N07
განკარგულება N08
განკარგულება N09
განკარგულება N10
განკარგულება N11
განკარგულება N12
განკარგულება N13
განკარგულება N14
განკარგულება N15
განკარგულება N16
განკარგულება N17
განკარგულება N18
განკარგულება N19
განკარგულება N20
განკარგულება N21
განკარგულება N22
განკარგულება N23
განკარგულება N24
განკარგულება N25
განკარგულება N26
Skip to content