საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2021 წლის 26 თებერვალს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბონდო თედორაძის  უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის  განხილვის  თაობაზე;

(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მამული სურმანიძის   უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის   განხილვის თაობაზე;

(მომხსენებელი: მამია ჟორდანია)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 თებერვლის N01-14/1265 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ;

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე დავით ვერულიძე)

 

 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Skip to content