საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2020 წლის 31 ივლისს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

          :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 ივლისის N01-14/3321 მომართვა -აჭარის ავტომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით შესაბამისი პროექტების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი

ზაზა კაიკაციშვილი)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Skip to content