საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა

29 ივლისს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ავთანდილ ანანიძის ხელმძღვანელობით. სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი. კომისიის წევრებმა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელ ზაზა კაიკაციშვილთან ერთად იმსჯელეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 ივლისის N01-14/3321 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

Skip to content