განკარგულება N87 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიში – შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე

განკარგულება N87
Skip to content