30 იანვარს, 12:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე  სხდომა

30 იანვარს, 12:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე  სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141).

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 17 იანვრის N114-11424017225 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 17  იანვრის   N114-11424017224  და 2024 წლის 23  იანვრის N114-11424023419 მომართვები –  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ – ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 08 დეკემბრის N114-11423342246 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 48,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) აფთიაქის  განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  მეგი გოგიტიძე).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 08 დეკემბრის N114-11423342242 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 10,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) სილამაზის ფუნქციონირების  მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  მეგი  პაპუნაიშვილი).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329063- მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქ. ქობულეთში, ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116ა-ს მიმდებარედ მდებარე 538,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.05.182) 6,12 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, ასაწყობი კონსტრუქციის მეტალო-პლასტმასის ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ეთერ გოგიტიძე).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 21 დეკემბრის N114-1142335537 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქუჩა N48-ის მიმდებარედ მდებარე 744,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.10.630) 13,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, სავაჭრო ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ მარიამ ცეცხლაძე).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 21 დეკემბრის N114-1142335530 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N1-ის მიმდებარედ მდებარე 470,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.08.677) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, ჩამოსასხმელი ყავის აპარატის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ირმა რომანაძე).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 21 დეკემბრის N114-1142335534 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის  ქუჩის N33-დან N77-მდე  მდებარე 1258.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ 20.48.09.128) 6,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, სავაჭრო მაგიდის  განთავსების  მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ვახტანგ დევაძე).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content