განკარგულება N63 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

განკარგულება N63
Skip to content