დადგენილება N20 ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 20.42.09.600) საკურორტო-დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N20
Skip to content