დადგენილება N12 ქალაქ ქობულეთში , ფიროსმანის ქუჩა, შესახვევი N9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N12
Skip to content