დადგენილება N10 ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 20.42.09.338; ს/კ20.42.09.470; ს/კ 20.42.09.402; ს/კ 20.42.09.518; ს/კ20.42.09471; ს/კ20.42.09520; ს/კ20.42.09.552; ს/კ 20.42.09.550; ს/კ20.42.09.551; ს/კ 20.42.09.078) საკურორტო- დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N10
Skip to content