დადგენილება N20 ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.600) საკურორტო-დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N20
Skip to content