ქალაქ ქობულეთში, ფიროსმანის ქუჩა, შესახვევი #9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N12
Skip to content