ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკურორტო-დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N10
Skip to content