„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესხებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის #28 დადგენლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N17
Skip to content