განკარგულება N53 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუხაესტატე-წყავროკას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N53
Skip to content